هزينه هاي ثبت نام

هزينه هاي ثبت نام جهت شركت در كنفرانس بر اساس جدول زير مي باشد.

 

هزینه ثبت نام ، ارسال ، بررسی اوليه و اعلام نتیجه داوری مقالات رایگان می باشد.

به ازاي هر مقاله/ مقالات پذيرفته شده نويسنده اصلي، فقط يك نفر از نويسندگان آن مقاله/ مقالات مي بايست در كنفرانس ثبت نام نمايد. در صورتي كه بيش از يك نفر از نويسندگان مقاله/مقالات قصد شركت (حضوری) در كنفرانس را داشته باشند ، به ازاي هر نفر اضافي مبلغ 100,000 تومان بايد پرداخت گردد.

به ازاي هر مقاله يك گواهي به نام تمامي نويسندگان و يك  سي دي مجموعه مقالات كنفرانس صادر مي گردد.

هزینه دریافت سی دی مجموعه مقالات اضافی 10,000 تومان می باشد. هزینه دریافت گواهینامه اضافی 10,000 تومان می باشد.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان